Archiv článků

Několik informací k článkům

18.02.2018 20:58

V tomto dokumentu naleznete několik základních informací k článkům, homiliím a textům, které můžete na těchto stránkách nalézt.

 

Několik základních informací.docx (16308)

O tom, podle čeho hodnotím homilii

10.01.2018 13:43

Článek byl napsán v září 2014, nyní je jen znovu dán do popředí.

 

Homile

Halloween

24.10.2017 00:30

Úvaha o Halloweenu a toho, jak je smutné, že vytlačuje naši slavnost Všech svatých a dušičkové období. Článek byl psán do Poříčanského časopisu.

Halloween.docx (16047)

Halloween

23.10.2017 20:33

Úvaha o Halloweenu

Halloween

Novéna k prvnímu svatému přijímání

21.06.2017 13:06

Mnou narychlo vypracovaná novéna k prvnímu svatému přijímání.

Novéna k prvnímu svatému přijímání

Novéna k prvnímu svatému přijímání

21.06.2017 13:03

V květnu 2017 jsme ve farnosti slavili první svaté přijímání. Chtěl jsem rodinám nabídnout nějakou novénu před touto událostí. Nikde jsem žádnou existující novénu nenalezl, tak jsem narychlo nějakou vytvořil. Je to "šité horkou jehlou", snad se časem dostanu k nějaké úpravě. Tu si ostatně může udělat každý zvlášť. Třeba to někomu poslouží.

Novéna k prvnímu svatému přijímání.docx (36032)

Miloslav kardinál Vlk

31.03.2017 11:13

Text, ve kterém vzpomínám na otce kardinála, na osobní setkání a také se zamýšlím nad jeho odkazem.

Má vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka

Má vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka

31.03.2017 11:11

18. března 2017 zemřel otec kardinál Miloslav Vlk. Následující dny pro mě byly časem vzpomínek a připomínáním si různých setkání s otcem kardinálem, ale také akcentů jeho služby.

Má vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka.docx (26218)

Příspěvky do časopisu Rodinný život

27.01.2017 11:15

 Příspěvky do časopisu Rodinný život

Postní doba

19.11.2016 23:02

Adventní doba

19.11.2016 22:59

1. neděle adventní - Mt 24,37-44.doc (120832)

2. neděle adventní - Mt 3,1-12.doc (111616)

3. neděle adventní - Mt 11,2-11.doc (98304)

4. neděle adventní - Mt 1,18-24.doc (110080)

 

 

 

 

Liturgické mezidobí

19.11.2016 22:59

 

02. neděle v mezidobí - Jan 1,29-34.doc (107008)

03. neděle v mezidobí - Mt 4,12-23.doc (108544)

04. neděle v mezidobí - Mt 5,1-12.doc (144384)

05. neděle v mezidobí - Mt 5,13-16.doc (113152)

06. neděle v mezidobí - Mt 5,17-37.doc (126976)

07. neděle v mezidobí - Mt 5,38-48.doc (108544)

08. neděle v mezidobí - Mt 6,24-34.doc (114688)

11. neděle v mezidobí - Mt 9,36-10,8.doc (117248)

12. neděle v mezidobí - Mt 10,26-33.doc (99328)

13. neděle v mezidobí - Mt 10,37-42.doc (108032)

14. neděle v mezidobí - Mt 11,25-30.doc (120320)

15. neděle v mezidobí - Mt 13,1-23.doc (125440)

16. neděle v mezidobí - Mt 13,24-43.doc (114176)

17. neděle v mezidobí - Mt 13,44-52.doc (119808)

18. neděle v mezidobí - Mt 14,13-21.doc (116736)

19. neděle v mezidobí - Mt 14,22-33.doc (111104)

20. neděle v mezidobí - Mt 15,21-28.doc (115712)

21. neděle v mezidobí - Mt 16,13-20.doc (133120)

22. neděle v mezidobí - Mt 16,21-27.doc (114176)

23. neděle v mezidobí - Mt 18,15-20.doc (131072)

24. neděle v mezidobí - Mt 18,21-35.doc (118784)

25. neděle v mezidobí - Mt 20,1-16a.doc (140800)

26. neděle v mezidobí - Mt 21,28-32.doc (109568)

27. neděle v mezidobí - Mt 21,33-43.doc (110592)

28. neděle v mezidobí - Mt 22,1-14.doc (128000)

29. neděle v mezidobí - Mt 22,15-21.doc (98304)

Omlouvám se, ale poslední dobou nejsem schopen homilie napsat. Poslední chybějící homilie snad dopíši časem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novéna za otce Martina

09.06.2016 22:05

Tuto novénu jsem se modlil před přijetím kandidatury, respektive před přijetím kněžského svěcení (pro tento případ byla novéna upravena). Nyní ji předkládám a zvu vás všechny, abyste se připojili k modlitbě této novény za mě a mé kněžství. Mockrát vám děkuji.

novéna.doc (137216)

Popeleční středa

10.02.2016 00:03

Popeleční středa

Popeleční středa

10.02.2016 00:02

Článek do Kolínských farních novin k Popeleční středě

Popeleční steda - popelec.docx (18528)

Postní doba

04.01.2016 01:08

01. neděle postní - Lk 4,1-13.doc (129024)

02. neděle postní - Lk 9,28b-36.doc (116224)

03. neděle postní - Lk 13,1-9.doc (126976)

04. neděle postní - Lk 15,1-3.11-32.doc (111104)

05. neděle postní - Jan 8,1-11.doc (106496)

06 Květná neděle - Lk 19,28-40.doc (57344)

 

 

 

 

 

Liturgické mezidobí

04.01.2016 01:08


02. neděle v mezidobí - Jan 2,1-12.doc (104960)

03. neděle v mezidobí - Lk 1,1-4; 4,14-21.doc (107008)

04. neděle v mezidobí - Lk 4,21-30.doc (97792)

05. neděle v mezidobí - Lk 5,1-11.doc (104960)

09. neděle v mezidobí - Lk 7,1-10.doc (102912)

10. neděle v mezidobí - Lk 7,11-17.doc (106496)

11. neděle v mezidobí - Lk 7,36-50.doc (99328)

12. neděle v mezidobí - Lk 9,18-24.doc (117248)

13. neděle v mezidobí - Lk 9,51-62.doc (106496)

14. neděle v mezidobí - Lk 10,1-12.17-20.doc (123904)

15. neděle v mezidobí - Lk 10,25-37.doc (125440)

16. neděle v mezidobí - Lk 10,38-42.doc (100864)

17. neděle v mezidobí - Lk 11,1-13.doc (128000)

18. neděle v mezidobí - Lk 12,13-21.doc (113664)

19. neděle v mezidobí - Lk 12,32-48.doc (123904)

20. neděle v mezidobí - Lk 12,49-53.doc (107520)

21. neděle v mezidobí - Lk 13,22-30.doc (101376)

22. neděle v mezidobí - Lk 14,1.7-14.doc (125952)

23. neděle v mezidobí - Lk 14,25-33.doc (136192)

24. neděle v mezidobí - Lk 15,1-32.doc (146944)

25. neděle v mezidobí - Lk 16,1-13.doc (111616)

26. neděle v mezidobí - Lk 16,19-31.doc (136192)

27. neděle v mezidobí - Lk 17,5-10.doc (94208)

28. neděle v mezidobí - Lk 17,11-19.doc (112128)

29. neděle v mezidobí - Lk 18,1-8.doc (98816)

30. neděle v mezidobí - Lk 18,9-14.doc (122880)

31. neděle v mezidobí - Lk 19,1-10.doc (124928)

 32. neděle v mezidobí - Lk 20,27-38.doc (118784)

33. neděle v mezidobí - Lk 21,5-19.doc (99840)

34 Ježíše Krista Krále - Lk 23,35-43.doc (139264)

Adventní doba

28.11.2015 19:48

Úvod do bohoslužby slova adventní doby - neděle.docx (15570)

 

1. neděle adventní - Lk 21,25-28,34-36.doc (105472)

 

2. neděle adventní - Lk 3,1-6.doc (108032)

 

3. neděle adventní - Lk 3,10-18.doc (98816)

 

4. neděle adventní - Lk 1,39-45.doc (83968)

 

 

 

 

Dušičky - odpustky

03.11.2015 20:24

slovo kněze - dušičky.docx (18479)

Dušičky - odpustky

03.11.2015 20:23

Zamyšlení nad významem získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci.

 

Dušičky - odpustky

1 | 2 | 3 | 4 >>