Archiv článků

Několik informací k článkům

18.02.2020 20:58

V tomto dokumentu naleznete několik základních informací k článkům, homiliím a textům, které můžete na těchto stránkách nalézt.

 

Několik základních informací.docx (16308)

Brožurka k přípravě na první svaté přijímání dětí + liturgické úkony

25.09.2019 13:34

Příprava na první svaté přijímání - brožurka + liturgické úkony

Příprava na první svaté přijímání

25.09.2019 13:29

V brzké době zde budete moci nalézt čtyři materiály k přípravě na první svaté přijímání. Materiály jsou dodávány postupně (tak, jak jsou vytvářeny).

 

Příprava na první svaté přijímání probíhá v naší farnosti následujícím způsobem. Děti chodí normálně na hodiny náboženství, kde by se měly dozvědět a naučit základní informace. Příprava na první svaté přijímání pak jde vedle hodin náboženství.

V naší farnosti máme páteční dětská odpoledne (PDO), jejichž součástí o druhém a čtvrtém pátku příprava je. Tato příprava je více zaměřena na katechezi. Cílem přípravy je také uvedení dětí do živého společenství církve a svých vrstevníků. To se projevuje např. tím, že by si děti měly osvojit chodit na PDO pravidelně (nejen tehdy, kdy je příprava) a pak i po skončené přípravě - aby tak mohla pokračovat mystagogická katecheze.

 

Materiály, které dáváme k dispozici, mají následující význam.

 

Prvním materiálem je brožurka, kterou dostávají děti, aby se jí věnovali ve svých rodinách. Do přípravy tak jsou zataženy celé rodiny a příprava je něčím, co se odehrává i v domácnostech dětí.

knížka k prvnímu svatému přijímání_MS_7_9.docx (5420024)

 

Vedle toho nyní vytváříme knížku, která obsahuje katecheze, které jsou součástí PDO. Katecheze jsou více zaměřeny na hry, zakoušení skutečností a na dialog vedený s dětmi, ve kterém nejen vyjadřují své názory, ale dochází k poznání toho, co je poselstvím, co jim chceme představit. Knížka bude dodána snad na konci letošního roku.

 

 

Dále je příprava doprovázena také liturgickými úkony. Ty vždy zakončují určitý oddíl přípravy.

Liturgie k přípravě na první svaté přijímání - konečná verze.docx (25796)

 

 

A poslední knížka, kterou chceme vytvořit během prvního pololetí, je knížka o pražské arcidiecézi. V rámci přípravy bychom totiž rádi udělali také víkendové setkání v Praze (poznání Nazareta, prohlídka pražského arcibiskupství a katedrály, mše sv. s otcem biskupem...). Tak bychom děti iniciovali i v rámci diecézního společenství.

 

 

Výstava ke Svatému týdnu a k Velikonocům

03.07.2019 12:32

Materiály k výstavě ke Svatému týdnu a k Velikonocům.

 

Výstavy v kostele

Liturgický rok

03.07.2019 12:07

PowerPointová prezentace k Noci kostelů 2019

Liturgický rok

Liturgický rok

03.07.2019 12:05

PowerPointová prezentace, kterou jsem přichystal pro Noc kostelů v roce 2019

 

Liturgický rok.pptx (2360463)

Novéna k arcidiecéznímu eucharistickému kongresu

03.07.2019 10:56

 

Novéna, kterou jsem pro farnost připravil v rámci arcidiecézního eucharistického kongresu.

 

Novéna v rámci arcidiecézního eucharistického kongresu

Novéna v rámci arcidiecézního eucharistického kongresu

03.07.2019 10:54

Novéna, kterou jsem vytvořil v rámci arcidiecézního eucharistického kongresu.

 

Novéna k AEK.docx (301596)

Co zaznělo i nezaznělo ve Vánočním kázání

04.02.2019 23:43

Článek, ve kterém se zamýšlím nad křesťanskou kulturou i nad dnešní nově rodící se kulturou.

 

Co zaznělo i nezaznělo ve Vánočním kázání

Co zaznělo i nezaznělo ve Vánočním kázání

04.02.2019 23:41

Předkládám rozšířenou verzi homilie, kterou jsem měl o Vánocích 2018. Zamýšlím se v ní nad křesťanskou kulturou a kulturou, kterou v dnešní společnosti budujeme...

 

Vánoční zamyšlení.doc.docx (28426)

Gender a křesťanský pohled na člověka

17.10.2018 13:03

Článek představující, v čem je genderový pohled na člověka odlišný od pohledu křesťanského a proč je gender nepřijatelný pro křesťana.

 

Gender a křesťanský pohled na člověka

Gender a křesťanský pohled na člověka

17.10.2018 13:01

Článek představující, v čem je genderový pohled na člověka odlišný od pohledu křesťanského a proč je gender nepřijatelný pro křesťana.

 

Genderová ideologie.docx (31114)

O tom, podle čeho hodnotím homilii

10.01.2018 13:43

Článek byl napsán v září 2014, nyní je jen znovu dán do popředí.

 

Homile

Halloween

24.10.2017 00:30

Úvaha o Halloweenu a toho, jak je smutné, že vytlačuje naši slavnost Všech svatých a dušičkové období. Článek byl psán do Poříčanského časopisu.

Halloween.docx (16047)

Halloween

23.10.2017 20:33

Úvaha o Halloweenu

Halloween

Novéna k prvnímu svatému přijímání

21.06.2017 13:06

Mnou narychlo vypracovaná novéna k prvnímu svatému přijímání.

Novéna k prvnímu svatému přijímání

Novéna k prvnímu svatému přijímání

21.06.2017 13:03

V květnu 2017 jsme ve farnosti slavili první svaté přijímání. Chtěl jsem rodinám nabídnout nějakou novénu před touto událostí. Nikde jsem žádnou existující novénu nenalezl, tak jsem narychlo nějakou vytvořil. Je to "šité horkou jehlou", snad se časem dostanu k nějaké úpravě. Tu si ostatně může udělat každý zvlášť. Třeba to někomu poslouží.

Novéna k prvnímu svatému přijímání.docx (36032)

Miloslav kardinál Vlk

31.03.2017 11:13

Text, ve kterém vzpomínám na otce kardinála, na osobní setkání a také se zamýšlím nad jeho odkazem.

Má vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka

Má vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka

31.03.2017 11:11

18. března 2017 zemřel otec kardinál Miloslav Vlk. Následující dny pro mě byly časem vzpomínek a připomínáním si různých setkání s otcem kardinálem, ale také akcentů jeho služby.

Má vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka.docx (26218)

Příspěvky do časopisu Rodinný život

27.01.2017 11:15

 Příspěvky do časopisu Rodinný život

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>