Příprava na první svaté přijímání

25.09.2019 13:29

V brzké době zde budete moci nalézt čtyři materiály k přípravě na první svaté přijímání. Materiály jsou dodávány postupně (tak, jak jsou vytvářeny).

 

Příprava na první svaté přijímání probíhá v naší farnosti následujícím způsobem. Děti chodí normálně na hodiny náboženství, kde by se měly dozvědět a naučit základní informace. Příprava na první svaté přijímání pak jde vedle hodin náboženství.

V naší farnosti máme páteční dětská odpoledne (PDO), jejichž součástí o druhém a čtvrtém pátku příprava je. Tato příprava je více zaměřena na katechezi. Cílem přípravy je také uvedení dětí do živého společenství církve a svých vrstevníků. To se projevuje např. tím, že by si děti měly osvojit chodit na PDO pravidelně (nejen tehdy, kdy je příprava) a pak i po skončené přípravě - aby tak mohla pokračovat mystagogická katecheze.

 

Materiály, které dáváme k dispozici, mají následující význam.

 

Prvním materiálem je brožurka, kterou dostávají děti, aby se jí věnovali ve svých rodinách. Do přípravy tak jsou zataženy celé rodiny a příprava je něčím, co se odehrává i v domácnostech dětí.

knížka k prvnímu svatému přijímání_MS_7_9.docx (5420024)

 

Vedle toho nyní vytváříme knížku, která obsahuje katecheze, které jsou součástí PDO. Katecheze jsou více zaměřeny na hry, zakoušení skutečností a na dialog vedený s dětmi, ve kterém nejen vyjadřují své názory, ale dochází k poznání toho, co je poselstvím, co jim chceme představit. Knížka bude dodána snad na konci letošního roku.

 

 

Dále je příprava doprovázena také liturgickými úkony. Ty vždy zakončují určitý oddíl přípravy.

Liturgie k přípravě na první svaté přijímání - konečná verze.docx (25796)

 

 

A poslední knížka, kterou chceme vytvořit během prvního pololetí, je knížka o pražské arcidiecézi. V rámci přípravy bychom totiž rádi udělali také víkendové setkání v Praze (poznání Nazareta, prohlídka pražského arcibiskupství a katedrály, mše sv. s otcem biskupem...). Tak bychom děti iniciovali i v rámci diecézního společenství.