Život z víry - morálka a svátosti - svátost smíření, cíl cesty - eschatologie - VIII. třída