Mše svatá

00. Plán výuky - mše svatá.doc (55296)
00. Úvodní hodina - mše svatá.doc (77824)
01. hodina – Význam liturgie a místo eucharistického slavení v životě křesťana.doc (60416)
02. hodina – Starozákonní pozadí mše svaté – různé oběti.doc (57344)
03. hodina – Starozákonní pozadí mše svaté – pesachová večeře.doc (59392)
04. hodina – Sedm pramenů eucharistie ve SZ.doc (59904)
05. hodina – Novozákonní pozadí mše svaté – eucharistie v evangeliích.doc (49664)
06. hodina – Novozákonní pozadí mše svaté – eucharistické slavení v prvotní církvi.doc (57344)
07. hodina – II. vatikánský koncil a liturgická reforma.doc (64000)
08. hodina – Aktivní účast věřících – vnější.doc (60416)
09. hodina – Aktivní účast věřících - vnitřní.doc (54272)
10. hodina – Aktivní účast věřících – svátostná.doc (60928)
11. hodina – Ordinarium a ostatní zpěvy.doc (62976)
12. hodina – Rozdělení mše svaté.doc (50688)
13. hodina – Příprava na mši svatou.doc (67072)
14. hodina – Vstup a úvod.doc (63488)
15. hodina – Úkon kajícnosti.doc (43008)
16. hodina – Kyrie, Gloria a vstupní modlitba.doc (55808)
17. hodina – Naslouchání biblickým úryvkům.doc (77312)
18. hodina – Naslouchání biblickým úryvkům – všední dny.doc (76800)
19. hodina – Naslouchání biblickým úryvkům – neděle.doc (46080)
20. hodina – Homilie a aplikace Božího slova do svého života.doc (62976)
21. hodina – Credo a přímluvy.doc (67072)
22. hodina – Příprava – oltáře, darů, kněze a lidu, modlitba nad dary.doc (75264)
23. hodina – Preface a Sanctus.doc (53248)
24. hodina – Eucharistická modlitba – jednotlivé části.doc (71168)
25. hodina – Otázka transsubstanciace.doc (61952)
26. hodina – I. eucharistická modlitba.doc (89088)
27. hodina – II. eucharistická modlitba.doc (76288)
28. hodina – III. eucharistická modlitba.doc (77824)
29. hodina – IV. eucharistická modlitba.doc (78336)
30. hodina – Obřady přijímání – modlitba Otčenáš a embolismus.doc (44032)
31. hodina – Obřady přijímání – pozdravení pokoje, Agnus Dei a lámání chleba.doc (49152)
32. hodina – Svaté přijímání.doc (85504)
33. hodina – Závěrečné obřady.doc (49152)
34. hodina – Vyslání – žít z eucharistie – misijní charakter církve.doc (64512)
35. hodina – Vyslání – žít z eucharistie – modlitba.doc (55808)