Pentateuch a knihy historické

 

00 Plán výuky - Pentateuch a knihy historické.doc (54784)

00. Úvodní hodina - Pentateuch a knihy historické.doc (76800)

01. hodina – Úvod do Starého Zákona.doc (80384)

02. hodina – Dějiny Izraelského národa.doc (80896)

03. hodina – Pentateuch.doc (77824)

04. hodina – Kniha Genesis – rozdělení. Pradějiny lidstva.doc (82944)

05. hodina – Praotcové – Abram.doc (77312)

06. hodina – Praotcové – Izák, Jákob.doc (71168)

07. hodina – Josefův příběh.doc (67072)

08. hodina – Kniha Exodus. Osoba Mojžíše.doc (61952)

09. hodina – Ex 3 – Boží jméno v dějinách vyvoleného lidu.doc (67584)

10. hodina – Egyptské rány.doc (77824)

11. hodina – Vyjití Izraele z Egypta.doc (72192)

12. hodina – Putování pouští – Mana, křepelky, voda ze skály, Amalečané, bronzový had, zlaté tele.doc (64512)

13. hodina – Formování Izraele.doc (74240)

14. hodina – Zákonodárství – Desatero.doc (58880)

15. hodina – Knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomiu.doc (64512)

16. hodina – Lv 1-7 – oběti v Izraeli.doc (67584)

17. hodina – Úloha kněží – Lv 8-10.doc (70656)

18. hodina – Téma očišťování, Lv 16 – den smíření – Mt 16,16-20.doc (71680)

19. hodina – Svátky a slavnosti v Izraeli – Lv 23, Lv 25 – Milostivé léto.doc (84992)

20. hodina – Dobývání země – kniha Jozue.doc (60928)

21. hodina – Období soudců – kniha Soudců.doc (60416)

22. hodina – Postava proroka Samuela, otázka králů.doc (67072)

23. hodina – Proroci v Izraelském národě.doc (71168)

24. hodina – Král Saul.doc (62464)

25. hodina – Král David (I. část).doc (56832)

26. hodina – Král David (II. část).doc (1240064)

27. hodina – Král Šalomoun.doc (49664)

28. hodina – Chrám.doc (1257472)

29. hodina – Rozdělení země – dějiny Severního království.doc (82944)

30. hodina – Rozdělení země – dějiny Judského království.doc (769024)

31. hodina – 622 př. Kr. – Jošijášova reforma.doc (59904)

32. hodina – Dobytí Jeruzaléma a Babylonské zajetí.doc (72192)

33. hodina – Návrat přesídlenců do Jeruzaléma, obnova města, chrámu a společnosti.doc (154624)

34. hodina – Období Makabejců.doc (168960)

35. hodina – Knihy Rút, Ester, Tobiáš a Judit.doc (62976)

36. hodina – Dějiny Izraele, ve kterých je neustále připravován příchod Mesiáše.doc (59392)