Život z víry - morálka a svátosti - iniciační svátosti - VII. třída

00. Plán výuky - život z víry - VII. třída.doc (57856)

01. hodina – Zopakování svátosti, svátosti v dějinách spásy a v mém životě, vyznání víry.doc (72704)
02. hodina – Iniciační svátosti, povolání ke svatosti.doc (35840)
03. hodina – Pomazání k podobě Krista kněze – smysl oběti.doc (48128)
04. hodina – Eucharistický život – život v oběti.doc (49152)
05. hodina – Starozákonní pozadí mše svaté – různé oběti.doc (32256)
06. hodina – Starozákonní pozadí mše svaté – pesachová večeře.doc (34816)
07. hodina – Sedm pramenů eucharistie ve SZ.doc (37376)
08. hodina – Novozákonní pozadí mše svaté.doc (35840)
09. hodina – Dvě tradice slavení v prvotní církvi.doc (25600)
10. hodina – Mše svatá jako pramen veškerého křesťanského života.doc (34816)
11. hodina – Rozdělení mše svaté.doc (668160)
12. hodina – Mše svatá – příprava na mši svatou.doc (34816)
13. hodina – Mše svatá – Úvodní obřady.doc (28160)
14. hodina – Mše svatá – čtení z Písma a jeho výklad.doc (31232)
15. hodina – Rozdělení biblických čtení v liturgickém roce I. část.doc (24064)
16. hodina – Rozdělení biblických čtení v liturgickém roce II. část.doc (40448)
17. hodina – Mše svatá – Krédo a přímluvy.doc (28672)
18. hodina – Mše svatá – Příprava darů, význam obětního průvodu.doc (35328)
19. hodina – Mše svatá – Eucharistické modlitby.doc (37888)