Vyznání víry - XII. třída

00. Plán výuky - XII. třída.doc (57344)
01. hodina - Co je to vyznání víry - dějinné pozadí..doc (32256)
02. hodina - Patristická christologie - přednicejská epocha.doc (25600)
03. hodina – Dvě dogmatické školy – Antiochijská a Alexandrijská - téma dogmatu.doc (24576)
04. hodina – Arianismus, Pavel ze Samosaty, Apolinarismus, trinitární bludy a Nicejský koncil.doc (25600)
05. hodina – Pneumatomachoi a První konstantinopolský sněm – Duch svatý….doc (24064)
06. hodina – Vztah mezi imanentní a ekonomickou Trojicí,.doc (24064)
07. hodina – Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země,.doc (25088)
08. hodina – Šestero základních pravd.doc (26112)
09. hodina – Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho – kristologické tituly.doc (24576)
10. hodina – On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe (5).doc (33280)
11. hodina – Tajemství Ježíše Krista v Písmu – Starý zákon.doc (23552)
12. hodina – Tajemství Ježíše Krista v Písmu – Nový zákon – sebepoznání….doc (26624)
13. hodina – Ježíšovo lidství – jedna osoba – Efezský koncil – Cyril a Nestorius – spor o idiomata.doc (32768)
14. hodina – Ježíšovo lidství – ve dvou přirozenostech (Monofyzitismus).doc (29184)
15. hodina – Byl pro nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben.doc (28160)
16. hodina – Třetího dne vstal z mrtvých, podle Písma – otázka vzkříšení – svědectví Písma.doc (33280)
17. hodina – Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.doc (23040)
18. hodina – Věřím v Ducha svatého – svědectví Písma – NZ.doc (26624)
19. hodina – Duch svatý v životě Církve a v mém životě.doc (26624)
20. hodina – Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází.doc (29696)
21. hodina – …a mluvil ústy proroků – svědectví Písma – SZ.doc (27136)
22. hodina – Vznik církve a vývoj v dějinách.doc (26112)
23. hodina – Věřím v církev jednu a všeobecnou.doc (26112)
24. hodina – Věřím v církev svatou a apoštolskou.doc (24576)
25. hodina – Druhý vatikánský koncil a církev.doc (29184)
26. hodina – Církev a můj vztah k ní.doc (25600)
27. hodina – Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů – význam křtu a zasazení do života.doc (32768)
28. hodina – Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku – reinkarnace… Amen.doc (28672)
29. hodina – Mohl Ježíš zhřešit - Otázka Ježíšovy svobody.doc (34816)
30. hodina – Otázka spásy mimozemšťanů, pračlověka… – univerzálnost Ježíšovy spásy (téma stvoření – biblické pojetí…).doc (33280)
31. hodina – Postava Panny Marie.doc (32768)
32. hodina – Kult svatých.doc (34304)
33. hodina – Mezináboženský dialog a ekumenismus – rozdíly mezi církvemi.doc (31744)
98. hodina - souhrn hodin - XII. třída.doc (278528)
99. seznam ekumenických koncilů.doc (85504)