Život z víry - vyznání víry, morálka a svátosti - XIII. třída

00. Plán výuky - XIII. třída.doc (55296)
01. hodina – Křesťanství jako vztah a nikoli jako morálka.doc (30208)
02. hodina – Ideál života podle Boží vůle, povolání ke svatosti, otázka povolání.doc (32256)
03. hodina – Dědičná vina – hřích ne jako skutek, ale jako stav.doc (28160)
04. hodina – Otázka spravedlnosti – Lukášovo evangelium….doc (29696)
05. hodina – První dvě přikázání desatera.doc (38400)
06. hodina – 3. přikázání – neděle, její význam a její prožívání.doc (33792)
07. hodina – Láska k bližním a láska k sobě – různé „druhy“ lásky.doc (29184)
08. hodina – 4. přikázání – vztah k autoritám, téma poslušnosti.doc (33792)
09. hodina – 5. přikázání – otázka sebevraždy, eutanazie.doc (30720)
10. hodina – 5. přikázání – potraty, umělé oplodnění.doc (35328)
11. hodina – otázka války, Křížové výpravy, pálení čarodějnic.doc (43008)
12. hodina – 6. a 9. přikázání – čistota – otázka masturbace a předmanželské čistoty.doc (35840)
13. hodina – 6. a 9. přikázání – čistota – otázka antikoncepce a čistoty v manželství.doc (36864)
14. hodina – 6. a 9. přikázání – ideál celibátu.doc (37888)
15. hodina – Otázka hledání životního partnera – dva cíle manželství, téma odpuštění.doc (28672)
16. hodina – Podstatné prvky manželství a překážky k manželství.doc (26624)
17. hodina – Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.doc (30208)
18. hodina – 7. a 10. přikázání – téma chudoby, otázka majetku, sociální rovnosti.doc (31232)
19. hodina – 8. přikázání – Ježíšovo pokušení, pomazání k podobě Krista krále.doc (28672)
20. hodina – Sedm (osm) hlavních hříchů x sedm ctností.doc (32768)
21. hodina – Sedm (osm) hlavních hříchů x sedm ctností.doc (32768)
22. hodina – Duchovní doprovázení.doc (37888)
23. hodina – Pět církevních přikázání….doc (32256)
24. hodina – Svátost smíření – dějinný vývoj, její význam v mém životě.doc (30720)
25. hodina – Pět částí svátosti smíření.doc (31744)
26. hodina – Svátost smíření – jak ji slavit.doc (34304)
27. hodina – Svátost eucharistie – pozadí SZ.doc (42496)
28. hodina – Svátost eucharistie – pozadí NZ.doc (33280)
99. hodina - souhrn hodin - XIII. třída.doc (315904)