Svátosti

101. hodina – Úvodní hodina, svátosti obecně - k poslání.doc (32256)
102. hodina – „Kristus hlavní svátost“, církev jako svátost (jednotlivá označení pro církev), svátosti v životě církve.doc (30720)
103. hodina – Otázka svátostí v dějinách církve, dějinné směřování k sedmi svátostem, materie a forma jednotlivých svátostí.doc (50688)
104. hodina – Liturgická praxe v dějinách lidstva, liturgie a svátosti jako tajemství-znamení-symbol.doc (33792)
105. hodina – Svátost křtu – dějiny svátosti, církevní otcové.doc (49152)
106. hodina – Svátost křtu – obřad udílení svátosti křtu.doc (49152)
107. hodina – Svátost křtu – život ze svátosti křtu.doc (47616)
108. hodina – Svátost smíření – smíření v Písmu svatém.doc (47104)
109. hodina – Svátost smíření – dějiny svátosti, pět částí svátosti.doc (47616)
110. hodina – Svátost smíření – příprava na svátost – co je to hřích, co je cílem svátosti smíření.doc (44032)
111. hodina – Svátost smíření – desatero.doc (64000)
112. hodina – Svátost smíření – sedm hlavních hříchů.doc (57344)
113. hodina – Svátost smíření – slavení svátosti smíření – jak ji slavit.doc (47616)
115. hodina – Duchovní doprovázení.doc (51712)
116. hodina – Svátost eucharistie – starozákonní pozadí – sedm předobrazů.doc (53760)
117. hodina – Svátost eucharistie – starozákonní pozadí – dějiny Izraele, jednotlivé starozákonní oběti.doc (55296)
118. hodina – Svátost eucharistie – Nový zákon – jednotlivé zprávy o ustanovení eucharistie.doc (36864)
119. hodina – Svátost eucharistie – transubstanciace, eucharistické zázraky, úcta k eucharistii mimo mši….doc (55808)
120. hodina – Svátost eucharistie – mše svatá – liturgické slavení, liturgický rok, liturgické barvy, liturgické postoje….doc (47104)
121. hodina – Svátost eucharistie – mše svatá – bohoslužba slova – příprava na mši svatou, vstupní obřady.doc (48640)
122. hodina - příloha.doc (39424)
122. hodina – Svátost eucharistie – mše svatá – bohoslužba slova – čtení, evangelium, homilie, vyznání víry, přímluvy.doc (53248)
123. hodina – Svátost eucharistie – mše svatá – bohoslužba oběti – obětování, preface, eucharistické modlitby.doc (40960)
124. hodina – Svátost eucharistie – mše svatá – bohoslužba oběti – přijímání a závěrečné obřady, mše svatá v životě křesťana.doc (55296)
125. hodina – Obřady Svatého týdne.doc (50176)
126. hodina – Svátost biřmování – osoba Ducha svatého v Písmu sv..doc (50688)
127. hodina – Svátost biřmování – dějinný vývoj vnímání Ducha svatého v životě církve a udílení svátosti biřmování.doc (49152)
128. hodina – Svátost biřmování – obřad udílení svátosti biřmování, Duch svatý v životě církve a v životě mém.doc (37888)
129. hodina – Svátost manželství – dějinný vývoj.doc (38912)
130. hodina – Svátost manželství – křesťanský život a spiritualita.doc (33280)
131. hodina – Svátost manželství – otázky z morálky.doc (33792)
132. hodina – Svátost svěcení (služebného kněžství) – dějinný vývoj.doc (45568)
133. hodina – Svátost svěcení (služebného kněžství) – život a poslání kněze.doc (30208)
134. hodina – Svátost pomazání nemocných.doc (32256)