Pentateuch a knihy historické - X. třída

00 Plán výuky - X. třída.doc (54272)
01. hodina - Úvod do SZ.doc (28672)
02. hodina - Dějiny Izraelského národa.doc (884736)
03. hodina - Pentateuch.doc (32256)
04. hodina – Pradějiny lidstva, Gen 1-11.doc (23552)
05. hodina – Stvoření světa.doc (27648)
06. hodina – První hřích a protoevangelium.doc (31232)
07. hodina – Postava Abrama, Gn 22.doc (33280)
08. hodina – Josefův příběh.doc (24576)
09. hodina – Ex 3 – Boží jméno v dějinách Izraele.doc (24576)
10. hodina – Poslední egyptská rána – hod beránka.doc (24064)
11. hodina - Ex 14 – různé tradice v Písmu, formování Izraele,.doc (24064)
12. hodina – Desatero – Ex 20, Dt 5.doc (24064)
13. hodina – Lv 1-7 – oběti v Izraeli.doc (25088)
14. hodina – Téma očišťování, Lv 16 – den smíření – Mt 16,16-20.doc (23552)
15. hodina – Svátky a slavnosti v Izraeli – Lv 23, Lv 25-26 – Milostivé léto.doc (25600)
16. hodina – Putování pouští – mana, křepelky, voda ze skály, bronzový had….doc (22528)
17. hodina – Kniha Jozue, dobývání zaslíbené země.doc (27136)
18. hodina – Kniha Soudců – období soudců.doc (27648)
19. hodina – Postava proroka Samuela, otázka králů.doc (20992)
20. hodina – Proroci v Izraelském národě.doc (27648)
21. hodina – Král Saul.doc (23552)
22. hodina – Král David (I.část).doc (24576)
23. hodina – Král David (II.část).doc (24576)
24. hodina – Král Šalamoun.doc (24064)
25. hodina – Budování chrámu, význam chrámu pro Izrael.doc
26. hodina – Rozdělení země – Severní království, dobytí severního království - Samaří.doc (52736)
27. hodina – Rozdělení země – Judské království.doc (49152)
28. hodina – 622 – Jošijášova reforma.doc (24064)
29. hodina – Dobytí Jeruzaléma a Babylonské zajetí.doc (24064)
30. hodina – Návrat přesídlenců do Jeruzaléma, obnova města a chrámu.doc (26624)
31. hodina – Období Makabejců.doc (23552)
32. hodina – Dějiny Izraele, ve kterých je neustále připravován příchod Mesiáše.doc (22528)
99. hodina - to, co dávám studentům - X. třída.doc (1893888)