Liturgické okénko

Do farního časopisu přispívám krátkými příspěvky, které se věnují některým prvkům liturige. Tyto články přikládám i sem.

 

Články psané do farního časopisu FČAS

Liturgické okénko.docx (19087)

Liturgické okénko - vnější aktivní účast II.docx (18893)

Liturgické okénko - gesta.docx (16425)

Liturgické okénko - zpěv.docx (16401)

Liturgické okénko - svátostná účast.docx (17046)

Liturgické okénko - Význam liturgie.docx (19565)