Vyznání víry - VI. třída

00. Plán výuky - VI. třída.doc (56320)
01. hodina – Úvodní hodina, víra v životě křesťana.doc (68608)
02. hodina – Základní pojmosloví.doc (42496)
03. hodina – Křesťanské symboly.doc (29184)
04. hodina – Šestero základních pravd – Je jeden Bůh.doc (35328)
05. hodina – Jsou tři božské osoby; Otec, Syn a Duch svatý.doc (36352)
06. hodina – Bůh je nejvýš spravedlivý.doc (28160)
07. hodina – Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.doc (56832)
08. hodina – Duše lidská je nesmrtelná.doc (56320)
09. hodina – Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.doc (55296)
10. hodina – Vyznání víry jako odpověď Bohu.doc (58368)
11. hodina – Formování vyznání víry až po první koncil v Niceji.doc (58880)
12. hodina – Nicea a Cařihrad – vznik Nicejsko-cařihradského vyznání víry.doc (59392)
13. hodina – Víra v Boha (Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného).doc (52224)
14. hodina – Víra v Ježíše Krista – věčné Slovo u Otce. Kristologické tituly. Dějiny spásy – dvě přirozenosti v jedné osobě.doc (58880)
15. hodina – Víra v Ježíše Krista – dějinné pozadí, pravost Ježíšova života a jeho vzkříšení.doc (67072)
16. hodina – Víra v Ducha svatého – Duch svatý v Písmu svatém, v životě církve a v životě křesťana.doc (55808)
17. hodina – Sedm darů Ducha svatého.doc (52736)
18. hodina – Církev v horizontu zjevení. Čtyři vlastnosti církve – jedna, svatá, všeobecná, apoštolská.doc (57344)
19. hodina – Spása mimo církev, ekumenismus a mezináboženský dialog.doc (53248)
20. hodina – Čtyři poslední věci člověka.doc (52224)
21. hodina – Tři božské ctnosti.doc (56320)
22. hodina – Dvojí přikázání lásky a zlaté pravidlo.doc (60928)
23. hodina – Čtyři kardinální ctnosti.doc (57344)
24. hodina – Sedm skutků tělesného milosrdenství.doc (51712)
25. hodina – Sedm skutků duchovního milosrdenství.doc (56320)
26. hodina – Papež a papežská neomylnost, hierarchie církve.doc (54784)
27. hodina – Koncily a dogmata, učení církve, Písmo a Tradice.doc (59392)
28. hodina – Panna Maria a kult svatých.doc (60928)
29. hodina – Reformace a Tridentský koncil.doc (60416)
30. hodina – II. vatikánský koncil a jeho učení.doc (66048)
31. hodina – II. vatikánský koncil a jeho učení.doc (59904)
32. hodina – Liturgické slavení v životě křesťana.doc (59904)
33. hodina – Písmo svaté v životě křesťana – Písmo svaté v liturgickém slavení.doc (58880)
99. hodina - souhrn toho, co dávám studentům - VI. třída.doc (473600)