Doba velikonoční

Doba velikonoční je časem tak zvané mystagogické katecheze, tedy prohloubení víry pokřtěného člověka. Jednotlivé biblické úryvky jsou podle toho tedy vybírány.

Celou velikononční dobou nás v prvním čtení provází polosouvislá četba Skutků apoštolů. Zde můžeme naslouchat vyprávěním o životě a poslání prvotní církve a od ní si brát příklad.

Mystagogická katecheze se pak plně rozvíjí v evangelijních úryvcích. Po prvních nedělích (respektive prvním týdnu velikonočním ve všedních dnech - oktáv) jsou úryvky vybírány z těch kapitol Janova evangelia, které představují úvahy o některých svátostech:

  • Jan 3 - svátost křtu.
  • Jan 6 - eucharistická řeč.
  • Jan 10 - Dobrý pastýř - úvaha o služebném kněžství.
  • Jan 14-17 - řeč na rozloučenou a velekněžská modlitba - úvaha o křesťanském životě.

Důraz tedy není kladen na jednotlivé dny, ale na ucelené úryvky, které jsou "rozděleny" do jednotlivých dní velikonoční doby. Proto budou homilie pro toto období odlišné od jiných. V těchto homiliích se nebudeme věnovat jednotlivým dním, ale těmto "celkům", těmto řečem v jejich celistvosti.

 

Neděle:

01 Hod Boží Velikonoční.doc (110080)

02. neděle velikonoční.doc (104448)

03. neděle velikonoční, B.doc (183808)

 

 

Všední dny:

00 Úvod do bohoslužby slova Velikonočního oktávu.doc (27136)

01 Pondělí v oktávu velikonočním.doc (52224)

02 Úterý v oktávu velikonočním.doc (46080)

03 Středa v oktávu velikonočním.doc (44032)

04 Čtvrtek v oktávu velikonočním.doc (41984)

05 Pátek v oktávu velikonočním.doc (39936)

06 Sobota v oktávu velikonočním.doc (34304)

 

07 Úvod do bohoslužby slova velikonoční doby.doc (28672)

08 Pondělí - čtvrtek po 2. neděli velikoční - Jan 3.doc (86016)

09 Pátek po 2. neděli velikonoční - sobota po 3. neděli velikoční - Jan 6.doc (185344)