Zbylé

Zde je nepublikovaný pastorační plán pro rok 2013/2014 a komentář k němu. Protože se texty nepublikovaly, neprošly korekturou.

Pastorační plán Římskokatolické farnosti Kolín.docx (36380)

Komentovaný pastorační plán Římskokatolické farnosti Kolín.docx (91392)