Poděkování

Drazí bratří a sestry, drazí přátelé, návštěvníci těchto stránek!

    V předchozích dnech jsem mohl oslavit páté výročí kněžského svěcení. Chtěl bych v tuto chvíli poděkovat všem, kteří mě v těchto dnech zvlášť provázeli ve svých modlitbách. Zvlášť bych pak chtěl poděkovat těm, kteří si našli čas a celou sobotu, či sobotní odpoledne věnovali tomu, aby spolu se mnou oslavili toto výročí v Číhošti. Musím říci, že slavení mše svaté za přítomnosti mnoha mých minulých, či současných farníků bylo pro mě okamžikem, kdy jsem objevoval význam Petrovy zkušenosti na hoře Proměnění. I mně v srdci zněla myšlenka - postavíme tady tři stany... Byl to jeden z oněch okamžiků, kdy bych byl nejradši, aby se čas zastavil. Děkuji tedy vám všem, kteří jste připutovali a spolu se mnou vzdávali Bohu díky a vyprošovali mi jeho milosrdenství.

    Děkuji všem, kteří přivezli ten ohromný počet buchet a dalších pokrmů i těm, kteří pak pomohli, při kratším či delším milém posezení, tyto pokrmy zkonzumovat. Děkuji také těm, kteří vyrazili do Prahy a i zde se mnou slavili výročí primiční mše svaté.

    Díky.

            R. D. Martin Sklenář

 

 

Mezidobí

 

Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, návštěvníci těchto stránek!

 

Po dlouhé době jsme vstoupili do liturgického mezidobí. S ním se také vrátíme k nedělním homiliím (od příští neděle - 9. neděle v mezidobí). Rovněž jsme se dostali k závěru dvou cyklů internetové výuky náboženství. Omlouvám se, že se nyní dostávám trochu do skluzu, ale snad to doženu. Nevím, co se bude dít příští rok, ale přesto bych rád pokračoval v dalším cyklu IVN. Na stránkách můžete nalézt anketu v níž můžete hlasovat, které téma byste chtěli příští rok probírat. Neříkám, že se podle toho rozhodnu (bude záležet na tom, kde příští rok budu a kolik budu mít práce). V současné době preferuji II. vatikánský koncil (kdybych měl víc času), nebo Pentateuch a knihy historické (v případě značné vytíženosti).

 

Představení stránek

 

Drazí přátelé,

srdečně Vás vítám na těchto stránkách. Chtěl bych Vás upozornit na to, co na nich můžete mimo jiného nalézt.

 

    IVN - internetová výuka náboženství pro dospělé. Celoživotní vzdělávání se ve víře patří k jedněm z nejdůležitějších prvků křesťanského života. Protože náš růst ve víře musí odpovídat našemu lidskému dozrávání. V církvi platí rovnice lex credendi-lex vivendi-lex orandi, tedy jak člověk věří, tak se modlí, a tak žije. Naše vzdělávání ve víře je tedy nutným předpokladem pro zdravý a odpovědný život z víry, a pak nám také napomáhá v misijní činnosti, v hlásání evangelia všemu tvorstu, ke kterému jsou povoláni všichni věřící.

    Na těchto stránkách můžete nalézt jednotlivé cykly náboženství, které vznikají během mého pastoračního působení v různých farnostech. Právě IVN je jedním z důvodů, proč vznikají tyto stránky.

    Můžete zde nalézt již tři hotové cykly tohoto náboženství - Dějiny spásy; Liturgický rok a liturgické slavení; Sociální učení církve. Dva další cykly vytvářím v tomto roce - Mše svatá; Pavlovy listy.

 

    Náboženství pro děti. Jedná se o obsah, který může sloužit především katechetkám a katechetům. Na těchto stránkách jsou přiloženy dokumenty pro jednotlivé vyučovací hodiny jednotlivých tříd, od první třídy až do maturitního ročníku. Jedná se o text, který dostávají děti jako výstup z hodiny, a ze kterých se doma následně učí a doma si o tématu s rodiči (zvláště mladší děti) povídají.

    Protože tyto přípravy vznikají během mého pastoračního působení, prosím o shovívavost s tím, že jednotlivé ročníky budou dodávány postupně, jak si je budu připravovat.

    Chtěl bych upozornit, že se jedná o mé osobní přípravy, které jednak nejsou schváleny žádnou církevní autoritou a zároveň jsou připravovány v plném pastoračním vytížení, takže se omlouvám za nedostatky a za případné chyby.

 

    Náboženství pro dospělé. Zde jsou dány texty, které dávám těm, kteří se účastní ve farnosti hodin náboženství pro dospělé. Zdůrazňuji, že texty jsou psány způsobem, který předpokládá účast člověka na hodině náboženství. Bez této účasti mohou být některé části těžce srozumitelné, případně zavádějící...

 

    Homilie. Nejedná se o homilii v pravém slova smyslu. Do této sekce nebudou vkládány homilie, které zaznívají při mši svaté. V této sekci můžete nalézt obsáhlejší výklad textů Písma svatého, které zaznívají v kostelech při mši svaté. K dubnu 2016 jsou hotové homilie všedních dní pro adventní dobu a postní dobu. Jsou také hotové některé nedělní homilie. Zde prosím o velkou shovívavost, protože příprava jednoho nedělního textu trvá přibližně šest hodin (záleží na délce úryvků).

 

    Články. Zde můžete nalézt články, které se věnují různým tématům. Chtěl bych zdůraznit, že některé články jsou určitými zamyšleními, jejichž cílem je povbudit k úvahám a přemýšlení. Proto je možné, že některé články budou někoho "pobuřovat" (ve smyslu, že je bude vnímat jako příliš radikální). Protože je mým cílem v těchto článcích vést k přemýšlení, budu velmi rád, když mi tyto vaše úvahy (s čím souhlasíte, či nesouhlasíte, co vidíte jinak...) napíšete.

 

 

    Chtěl bych Vás srdečně pozvat k vytváření těchto stránek. Na úvodní stránce můžete nalézt anketu, ve které se Vás ptám, co byste zde chtěli nejradši, čemu se mám věnovat předně, co má být mou prioritou - IVN, nedělní homilie, homilie všedních dní, články...? Tyto stránky mají být pro věřícící lid, proto bych byl rád, aby odpovídaly na Vaše přání, na to, po čem toužíte nejvíc. Prosím, proto, abyste také v anketě nehlasovali víckrát. Děkuji.

 

    Rovněž bych Vás chtěl poprosit, když v nějakém textu neleznete nějakou chybu (především faktickou), abyste mě o tom informovali, abych mohl chybu opravit. Příprav, které dělám během jednoho týdne, je mnoho, a tak bych se velmi divil, kdybych někde nenapsal nějakou chybu.

 

    Tyto stránky budou vznikat postupně, tak Vás prosím o shovívavost.

 

    Přeji Vám, ať vám texty, které zde naleznete, slouží v poznávání Boha a v růstu v lásce, ať vám pomáhají žít skutečně křesťanský život a naplňovat jeden ze základních rozměrů křesťanského života, totiž svědčit o Kristu a hlásat radostnou zvěst ve všech místech, kam chce přijít sám Pán.

 

S požehnáním,

R.D. Martin Sklenář

Anketa

Anketa

Jak hodnotím nedělní homilie na těchto stránkách?

Líbi se mi (a proto je čtu pravidelně) (19)
73%

Čtu je pravidelně (1)
4%

Čtu je nepravidelně (6)
23%

Nečtu je (0)
0%

Neoslovily mě (0)
0%

Jiné (0)
0%

Celkový počet hlasů: 26

Anketa

Jaký kurz IVN byste chtěli sledovat příští rok?

II. vatikánský koncil (3)
38%

Pentateuch a knihy historické (3)
38%

Knihy prorocké a básnické (1)
13%

Svátosti (1)
13%

Vyznání víry (0)
0%

Jiné (co byste rádi, prosím, napište do diskuze) (0)
0%

Celkový počet hlasů: 8

Anketa

Jak často navštěvujete tyto stránky?

Každý den (8)
10%

Několikrát za týden (19)
23%

Jednou za týden (17)
21%

Několikrát za měsíc (10)
12%

Jednou za měsíc (1)
1%

Jsem tu poprvé (26)
32%

Celkový počet hlasů: 81

Anketa

Jak jste spokojeni s těmito stránkami?

Jsem nadšen (48)
63%

Jsou důležité pro můj duchovní život (24)
32%

Něco je zde dobré, něco špatné (1)
1%

Neorientuji se zde - nevím, co zde mohu najít (2)
3%

Jiné (1)
1%

Celkový počet hlasů: 76

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.