Novéna za otce Martina

09.06.2016 22:05

Tuto novénu jsem se modlil před přijetím kandidatury, respektive před přijetím kněžského svěcení (pro tento případ byla novéna upravena). Nyní ji předkládám a zvu vás všechny, abyste se připojili k modlitbě této novény za mě a mé kněžství. Mockrát vám děkuji.

novéna.doc (137216)