Dušičky - odpustky

03.11.2015 20:23

Zamyšlení nad významem získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci.

 

Dušičky - odpustky