Nedělní slůvko na Orelské stránky

Roční cyklus "C"

07 5. neděle v mezidobí, C.doc (32768)

06 4. neděle v mezidobí, C.doc (39936)

05 3. neděle v mezidobí, C.doc (44544)

04 2. neděle v mezidobí, C.doc (35840)

03 3. neděle adventní, C.doc (32256)

02 2. neděle adventní, C.doc (32768)

01 1. neděle adventní.doc (35840)

 

 

 

 

 

 

 

Roční cyklus "B"

39 32. neděle v mezidobí.doc (37376)

38 30. neděle v mezidobí.doc (34816)

37 29. neděle v mezidobí.doc (33792)

36 28. neděle v mezidobí.doc (35840)

35 27. neděle v mezidobí.doc (35328)

34 26. neděle v mezidobí.doc (38400)

33 25. neděle v mezidobí.doc (34304)

32 24. neděle v mezidobí.doc (37376)

31 23. neděle v mezidobí.doc (32768)

30 22. neděle v mezidobí.doc (39424)

29 21. neděle v mezidobí.doc (35840)

28 20. neděle v mezidobí.doc (33792)

27 18. neděle v mezidobí.doc (34304)

26 16. neděle v mezidobí.doc (33280)

25 15. neděle v mezidobí.doc (34816)

24 Svatí Cyril a Metoděj.doc (33280)

23 13. neděle v mezidobí.doc (34816)

22 11. neděle v mezidobí.doc (31744)

21 Nejsvětější Trojice.doc (35328)

20 Seslání Ducha Svatého.doc (31744)

19 7. neděle velikonoční.doc (34304)

18 6. neděle velikonoční.doc (35840)

17 5. neděle velikonoční.doc (36864)

16 3. neděle velikonoční.doc (32256)

15 5. neděle postní.doc (38912)

14 4. neděle postní.doc (33792)

13 3. neděle postní.doc (30720)

12 1. neděle postní.doc (32768)

11 6. neděle v mezidobí.doc (33280)

10 5. neděle v mezidobí.doc (36864)

09 4. neděle v mezidobí.doc (36352)

08 3. neděle v mezidobí.doc (40448)

07 2. neděle v mezidobí.doc (36864)

06 Svátek Křtu Páně.doc (34304)

05 2. neděle po Narození Páně.doc (33792)

04 4. neděle adventní.doc (34816)

03 3. neděle adventní.doc (31232)

02 2. neděle adventní.doc (34304)

01 1. neděle adventní.doc (33792)

 

 

 

 

 

Roční cyklus "A"

01 8. neděle v mezidobí, A.doc (32768)
02 1. neděle postní.doc (36864)
03 2. neděle postní.doc (36352)
04 3. neděle postní.doc (35840)
05 4. neděle postní.doc (33792)
06 5. neděle postní.doc (30208)
07 Květná neděle.doc (31744)
08 Hod Boží Velikonoční.doc (32768)
09 2. neděle velikonoční.doc (35328)
10 3. neděle velikonoční.doc (36864)
11 4. neděle velikonoční.doc (35840)
12 5. neděle velikonoční.doc (33792)
13 6. neděle velikonoční.doc (35840)
14 7. neděle velikonoční.doc (34816)

15 Seslání Ducha svatého.doc (37888)
16 Nejsvětější Trojice.doc (36352)
17 12. neděle v mezidobí, A.doc (33280)

18 Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla.doc (35328)
19 14. neděle v mezidobí, A.doc (37376)

20 15. neděle v mezidobí, A.doc (31744)

21 16. neděle v mezidobí, A.doc (39424)

22 17. neděle v mezidobí, A.doc (35840)
23 18. neděle v mezidobí, A.doc (35840)
24 19. neděle v mezidobí, A.doc (34304)
25 20. neděle v mezidobí, A.doc (35328)

26 21. neděle v mezidobí, A.doc (35328)

27 22. neděle v mezidobí, A.doc (34816)

28 23. neděle v mezidobí, A.doc (33792)

29 25. neděle v mezidobí, A.doc (35840)

30 Sv. Václav.doc (31744)

31 27. neděle v mezidobí, A.doc (33792)
32 28. neděle v mezidobí, A.doc (34304)
33 29. neděle v mezidobí, A.doc (34816)
34 32. neděle v mezidobí, A.doc (37888)